Kitaplarda Yer Alan Bölümler

Kitaplarda kullanılan sayfalar elde edilirken tasarım önemlidir. Tasarım kitap sayfalarının kenar boşluklarının düzeni, satır aralıklarının düzeni, yazı tipinin seçimi gibi birçok faktörü kapsamaktadır. Kitap sayfa tasarımı için belirli bir proje oluşturulmalıdır. Sayfaların elde edilmesinde görsel tasarım, okuyucunun kolay ve zevkle okumasını sağlamaya yöneliktir.

Kitap farkların elde edilebilmesi için profesyonel bir şekilde içeriklerin değerlendirilmesi ve bütünlüğünün sağlanması gerekmektedir. Kitap bölümleri içerisinde künye sayfası, yaşam öyküsü, ithaf, teşekkür sayfası, epigraf, içindekiler, tablo listeleri, önsöz, giriş ve teşekkür bölümü ile birlikte ana metin, başlangıç, epilog, arka söz, sonuç, arka bilgiler, ekler, notlar, sözlükçe, kaynaklar, referanslar ve index bölümleri bulunmaktadır. Kitabın üç ana bölümü vardır. Bunlar; arka bilgiler, ön bilgiler ve ana metin bölümleridir. Kitaplarda kullanılan sayfalar elde edilirken kitabın bütün bölümlerinin doğru bir şekilde sıralanması ve eksiksiz olarak bütün sayfalarında konu bütününün olması önemlidir.

Künye, Yaşam Öyküsü, İthaf Sayfaları           

Kitabın 2. sayfası künye sayfasıdır. Bu bölümde kitabın künye bilgileri yani kitabın türü, adı, yayını hazırlayan baskı, kapak tasarımı, telif hakları gibi önemli bilgiler yer almaktadır. Yaşam öyküsü sayfasında kitap yazarının yaşam öyküsü yer almaktadır. Eğer kitap özel birisine ithaf edilmek için yazıldıysa bir teşekkür sayfası yapılabilir. Bu sayfa genellikle kısa tutulur.

Epigraf ve İçindekiler Bölümü

Epigraf bölümü, kitabın konu ile alakalı özlü bir söz, atasözü, şiir olabilmektedir. İçindekiler bölümü, özellikle kurgu dışı kitaplarda kullanılmaktadır. Bölümleri ve kısımları vardır. Roman kitaplarında içindekiler bölümü olmaz. Bazı roman kitapları birkaç bölümden oluşuyorsa her bölüm için ayrı bir numara verilmesi tercih edilmektedir. Eğer kitap içerisinde içindekiler bölümü olacaksa İşler başlığının altında konu bütünlüğünü atacak başlıkların yer almasına önem verilmesi gerekmektedir.

Çizim ve Tablo Listesi

Kitabın türüne göre illüstrasyon veya tablo listesi gibi bir sayfa yapılabilir. Bu sayfa tablo, resim, çizim amacı ile kullanılmakta ve listelenmektedir. Bu tablo listeleri sayesinde kitap daha eğlenceli hale gelir ve daha rahat okunması sağlanır.

Önsöz bölümü

Başlangıçta yayınlanan kısa bir bildirim olan önsöz bölümü kitaplarda kullanılan sayfalar içinde yer alır. Kurgu olmayan kitaplarda önsöz yazılmaktadır.

Giriş bölümü

Bu bölüm yazar tarafından ele alınan bir bölüm olmaktadır. Bu bölümde yazarın yazdığı konuyla ilgili olarak hangi yöntemleri kullanarak araştırma yaptığı gibi bilgiler yer alabilmektedir.

Diğer Bölümler

Teşekkür Sayfası: Yazım aşamasında yazarın teşekkür etmek istediği birileri varsa destek olan kişilere teşekkür amaçlı bir sayfa olarak kullanabilir.

Ana metin sayfası: Kitaplarda kullanılan sayfalar içinde olan ana metin sayfası kitabın asıl içeriğini oluşturmaktadır ve kitap içerisinde yer alan bilgiler ana metinde anlatılmaktadır.

Başlangıç: Başlangıç bölümü, kitabın başında ve kitap okumaya başlamadan önce yer alan bölüm olmaktadır. Genellikle önsöz veya giriş yazısından farklı olarak kitabın içeriği ile ilgili bilgiler vermektedir.

Epilog: Epilog bölümü kitap içerisinde anlatılan hikâyenin sonunda bir sonuç bölümü olarak karşınıza çıkan bölümdür.

Arka söz: Kitabın arka sayfalarında yer alan sonuçlandırma bölümü de arka sözü olmaktadır. Kurgu dışı çalışmalarda arka söz kullanılmaktadır.

Sonuç Sayfası ve Arka Bilgiler: Sonuç bölümü, epilog ya da arka sözden daha kapsamlı bir metin içermektedir. Kitaba arka bilgilerin mutlaka eklenmesi gerekmektedir. Arka bilgiler kitabın son sayfalarında yer alan ekler şeklinde kendini göstermektedir.

Sözlükçe: Sözlük bölümü alfabetik olmalıdır ve kitabın içerisinde yer alan terimlerin karşılıkları bu sözlükçe bölümünde bulunmaktadır.

Kaynaklar Sayfası: Kitapta anlatılan konuların anlatımında yazar genellikle tek bir kaynaktan yetinmez. Birçok kaynaktan araştırma yaptığı için kaynaklar sayfasında da araştırma yapılan kaynaklar yazılmaktadır. Böylelikle aynı zamanda metnin güvenilirliği artırılmış olur.

Dizin ve İndeks: Dizin ve indeks bölümünde dergi kitap gibi bilgi bilgileri içeren ayrıntılar yer alır.

Kitaplarda Yer Alan Bölümler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön