Türkiye’nin Kalkınma Dönemini Anlatan Romanlar

Türkiye’nin kalkınma dönemini anlatan romanlar pek çok yazar tarafından kaleme alınmıştır. Bu romanlar genellikle siyasi, ekonomik ve tarihi içeren romanlar olmaktadır. Aynı zamanda bazı romanlar üniversitelerde ilgili bölümde okuyanların ders kitabı olma niteliği taşır. Kalkınma dönemini anlatan bu romanlar, okuduğumuz klasik kurgu romanları gibi değildir. Bu kitaplar standart aşk, korku ve bilim kurgu romanlarındaki gibi bir içeriğe sahip değildir. İçerik olarak barındırdığı şey daha çok bilgidir. O gününü, geçmişinin ve geleceğinin bilgilerini barındırır. Türkiye’nin nereden gelip, nereye doğru ilerlediğini bu kitaplarda rahatlıkla görebiliriz. Böylece ülkemizin geçmişini daha iyi öğrenir ve yaşamlarımız hakkında daha fazla bilgi sahibi oluruz. Okuduğumuz zaman, gelecekte neler olması gerektiğini ya da neler olacağını ön görebilmemizi sağlayan içeriğe sahiptir.

Atatürk Dönemi İktisadi Kalkınma

Yazan kişi, Yrd. Doç. Dr. Metin Kopar’dır. Osmanlı sonrası kalan dış borçlara rağmen yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk yıllarında yaşanan mücadeleleri anlatır. Kalkınma döneminde gerçekleştirilen; siyasal ve ulusal bağımsızlığın devamında ekonomik ve ulusal bağımsızlığın ne planlar yapılarak kazanıldığını gösterir. Bir ülkenin geçmişinin ve geleceğinin şekillenişindeki mücadeleler yazılmıştır. Yeni bir devletin ne kadar zor kurulduğu bu kitapta açıkça okuyucuya gösterilir.

Köy, Köylülük ve Türkiye’de Köy Kalkınması Sorunu

 Yücel Çağlar tarafından yazılmış bir kitaptır. Konu olarak, Türkiye’nin köylük alanlarındaki tarımsal ve toplumsal gelişmesinin gerekliliğini ele alır.

Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi

Şevket Pamuk tarafından yazılmıştır. Türkiye’nin 200 yıl boyunca gerçekleştirdiği iktisadi kalkınma planlarının nasıl işe yaradığını ya da yaramadığını anlatır.

Cumhuriyet’in İlk Yüzyılı (1923-2023)

Yazanlar, İlber Ortaylı ve İsmail Küçükkaya’dır. Cumhuriyet hareketlerini ve her alanda oluşan reformları inceleyerek okuyucuya aktarmaktadır.

Nutuk                                                

Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılmıştır. Türkiye’nin nasıl kurulduğunu, yıllar boyu yaşanan mücadelelerde neler yaşandığını anlatır. Asıl amacı ise ülkenin geçmişinin ve geleceğinin düşünce yapısını anlamamızdır.

Gurbet Kuşları

Romanın yazarı Orhan Kemal’dir. Roman dönemin sosyal sorunlarına değinmiştir. 1962 yılında yazılan roman, zamanında iş bulmak için yapılan göçleri kaleme alır. Bu göçler sırasında yaşanan zorlukları ve insanların hayat mücadelesini anlatır.

Devlet Ana

Bir Kemal Tahir romanıdır. İlk basım 1967 yılında yapılmıştır. Osmanlı Devleti zamanını ele alan bir roman olmaktadır. O dönemde batıya doğru sınırların genişletilmesinin nedeni ve gerekçesini anlatır. Bu süre zarfında Osmanlı Devleti’nin içinde yaşadığı olayları konu alır. Tarihi bir roman olup, Türk Dil Kurumu’nun verdiği roman ödülünü kazanmıştır.

Yediçınar Yaylası

Kemal Tahir tarafından kaleme alınmıştır. Bu kitap Köyün Kamburu ve Büyük Mal olarak bir üçleme şeklindedir. Çorum bölgesinde yaşayan insanları ve yaşam standartlarını romanında dile getirmiştir. Tanzimat reformu ile Cumhuriyet’in kuruluşu sonrasında hatta Atatürk’ün ölümüne kadar geçen zamanı gözler önüne serer. Anadolu insanının olaylara verdiği tepkileri, yaşam şartları, yönetim biçiminden nasıl etkilendikleri ve verdikleri yaşam savaşlarını anlatan bir romandır. Romanda her olay Anadolu insanının kendi gözünden anlatılmaktadır.

Yorgun Savaşçı

Romanın yazarı Kemal Tahir‘dir. Romanındageçmişinin ve geleceğinin çizdiği, çizebileceği yolları kaleme almıştır. Roman; Osmanlı Devleti’nin imzaladığı mütarekere ve 1920’li yıllarda başlayan milli mücadelenin güçlenmesiyle devam eden dönemi konu almıştır. Temelde ele alınan konu bir devletin yapısındaki gidişattır.

İnce Memed

Yaşar Kemal tarafından 1955 ile 1987 yılları arasında yazmıştır. İnce Memed romanı, beş kitap halinde olan bir seridir. Romanın konusu, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Çukurova ve çevresinde gerçekleşen bir dizi olay örgüsüdür. Bu olaylar köyde geçerek, köylülerin yaşamlarının ve büyük şehirlere göre geri kalmışlıklarının isyanı olmaktadır.

Türkiye’nin Kalkınma Dönemini Anlatan Romanlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön